stavební chemie

Charakteristika
BENÁTSKÝ ŠTUK KLASIK je dekorativní stěrka, která umožňuje dosáhnout hladkého a lesklého povrchu s mramorovým vzorem. Podobné interiéry je možné najít v antických palácích v Benátkách, odkud je odvozen jeho název.
Je určen k přímému použití.
Je voděodolný – vhodný do interiéru i exteriéru.

Použití
BENÁTSKÝ ŠTUK KLASIK je určený do interiéru i exteriéru na zdi, sloupy a římsy. Aplikaci je možné provádět na nové i staré omítky, na betonové plochy, na sádrové, sádrokartonové a dřevotřískové povrchy, na staré nátěry a povlaky organické nebo minerální povahy, na sklo, umakart, lamináty a kovové povrchy. Použitelný i za kuchyňské linky a ve sprchových koutech. Podmínkou aplikace je, že povrchy musí být suché, celistvé a soudržné.

Balení: 1,5 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg

PRODUKTOVÝ LIST

Název  DEKORATIVNÍ BENÁTSKÝ ŠTUK KLASIK
Vlastnosti • je vodou ředitelná stěrková hmota připravená k okamžitému použití
• základní verze je v barvě bílé
• tónovacími pigmenty lze docílit jakékoliv barvy, odstínu
• vytváří povrchové efekty vzhledu leštěného mramoru
• je voděodolný – vhodný do interiéru i exteriéru
Návod k použití Příprava podkladu – Podklad musí být suchý, celistvý, soudržný, vyzrálý, zbavený mastnoty, prachu, nesoudržných částic. Je třeba vyrovnat nepravidelnosti podkladu a ošetřit díry, praskliny, trhliny a promáčknutí vhodnými prostředky např. UNI stěrka a Finální stěrka. Opravy přebrousit a odstranit prach.
Povrch je třeba napenetrovat materiálem UNI Primer, který je vhodné nanášet velurovým válečkem.
Štuk je třeba před použitím promíchat. V případě tónování se přidává barvivo během míchání do požadovaného odstínu.
Počet nanášených vrstev je 3.
Na připravený podklad se nanese rovnoměrně první vrstva Benátského štuku pomocí nerezové špachtle, hladítka nebo stěrky. Po zaschnutí cca 24 hod (do druhého dne) se přebroušením odstraní případné nerovnosti, a odstraní se vzniklý prach.
Požadovaného efektu se dosáhne při nanesení druhé vrstvy, kdy se Benátský štuk obarvený do požadovaného odstínu nanáší v tenké vrstvě nerezovým hladítkem nebo špachtlí na první vrstvu.
Při aplikaci zůstávají na hladítku naschlé zbytky materiálu, které pečlivě odstraňujte, aby nezpůsobovaly defekty povrchu.
Po zaschnutí druhé vrstvy cca 6 hodinách se Benátský štuk obarvený do dalšího požadovaného odstínu nanáší opět v tenké vrstvě nerezovým hladítkem nebo špachtlí na druhou vrstvu. Po cca 10 minutách se provede vyhlazení povrchu půlkruhovitými pohyby špachtlí nebo hladítkem do požadovaného lesku. Způsob nanášení je ovlivněn požadavkem na výsledný efekt.
Spotřeba na první vrstvu je cca 500 – 600 g/m2, na druhou vrstvu je cca 200 – 300 g/m2 a na třetí vrstvu je cca 80 – 100 g/m2.
Očištění nářadí se provede vodou ihned po jeho použití.
Technické údaje Vzhled nestékavá pasta
Barva bílá
Aplikační teplota +5 °C až +35 °C
Počet nanášených vrstev 3
Spotřeba na první vrstvu cca 500 – 600 g/m2
Spotřeba na druhou vrstvu cca 200 – 300 g/m
Spotřeba na třetí vrstvu cca 80 – 100 g/m2
Balení 1,5 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg
Bezpečnost Benátský štuk není při správném použití zdraví nebezpečný. V souladu se všeobecnými opatřeními pro manipulaci s chemickými látkami, je třeba se vyhnout styku s pokožkou nebo očima. Doporučuje se používat při práci ochranný oděv, rukavice a brýle.
Skladování BENÁTSKÝ ŠTUK je třeba skladovat v originálních uzavřených obalech, při teplotě +5 °C až +35 °C 12 měsíců. Chránit před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.