stavební chemie

Charakteristika
„je dekorativní stěrka, která umožňuje dosáhnout magického efektu s nádechem zlaté nebo stříbrné. Je určen k přímému použití.
Je voděodolný – vhodný do interiéru i exteriéru.“

Použití
je určený do interiéru i exteriéru na zdi, sloupy a římsy. Aplikaci je možné provádět na nové i staré omítky, na betonové plochy, na sádrové, sádrokartonové a dřevotřískové povrchy, na staré nátěry a povlaky organické nebo minerální povahy, na sklo, umakart, lamináty a kovové povrchy. Použitelný i za kuchyňské linky a ve sprchových koutech. Podmínkou aplikace je, že povrchy musí být suché, celistvé a soudržné.

Balení: 1,5 kg, 5 kg, 15 kg

 

Název  DEKORATIVNÍ ŠTUK MAGIC EFEKT
Vlastnosti • je vodou ředitelná stěrková hmota připravená k okamžitému použití
• základní verze je v barvě stříbrné nebo zlaté
• tónovacími pigmenty lze docílit jakékoliv barvy, odstínu
• vytváří magické, třpytivé povrchové efekty
• je voděodolná – vhodná do interiéru i exteriéru
Návod k použití Příprava podkladu – Podklad musí být suchý, celistvý, soudržný, vyzrálý, zbavený mastnoty, prachu, nesoudržných částic. Je třeba vyrovnat nepravidelnosti podkladu a ošetřit díry, praskliny, trhliny a promáčknutí vhodnými prostředky např. UNI stěrka a Finální stěrka. Opravy přebrousit a odstranit prach.
Povrch je třeba napenetrovat materiálem UNI Primer, který je vhodné nanášet velurovým válečkem.
Magic effekt je třeba před použitím promíchat. V případě tónování se přidává barvivo během míchání do požadovaného odstínu.
Počet nanášených vrstev je 2 – 3.
1 postup: na připravený podklad se nanese nepravidelně první vrstva Magic effekt pomocí nerezové špachtle, hladítka nebo stěrky a nechá zaschnout 2 – 4 hod.
Druhou vrstvu je možné nanášet ve stejném nebo jiném odstínu, do nepravidelností první vrstvy tak, aby byla překryta podkladová barva. Nechá se zaschnout 2 – 4 hodin, a pokud je třeba, je možné nanést ještě třetí vrstvu.
2 postup: na připravený podklad se nanese rovnoměrně první vrstva Benátského štuku klasik v požadovaném odstínu v tenké vrstvě pomocí nerezové špachtle, hladítka nebo stěrky a nechá se zaschnout cca 6 hod.. Na první vrstvu se nanáší nerovnoměrně Magic effekt v požadovaném odstínu pomocí nerezové špachtle, hladítka nebo stěrky a nechá se zaschnout 2 – 4 hodin. V případě potřeby je možné nanést další vrstvu Magic effekt.
Magic effekt je možné nanášet různými techniky v závislosti na požadovaném výsledném efektu, které ovlivňují výslednou spotřebu. Spotřeba na první vrstvu je cca 250 g/m2, na druhou vrstvu je cca 100 g/m2 a na třetí vrstvu je cca 50 g/m2.
Při aplikaci zůstávají na hladítku naschlé zbytky materiálu, které pečlivě odstraňujte, aby nezpůsobovaly defekty povrchu. Očištění nářadí se provede vodou ihned po jeho použití.
Technické údaje Vzhled nestékavá pasta
Barva stříbrná, zlatá
Aplikační teplota +5 °C až +35 °C
Počet nanášených vrstev 2.3
Spotřeba na první vrstvu cca 500 – 600 g/m2
Spotřeba na druhou vrstvu cca 200 – 300 g/m
Spotřeba na třetí vrstvu cca 80 – 100 g/m2
Balení 1,5 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg
Bezpečnost Benátský štuk není při správném použití zdraví nebezpečný. V souladu se všeobecnými opatřeními pro manipulaci s chemickými látkami, je třeba se vyhnout styku s pokožkou nebo očima. Doporučuje se používat při práci ochranný oděv, rukavice a brýle.
Skladování BENÁTSKÝ ŠTUK je třeba skladovat v originálních uzavřených obalech, při teplotě +5 °C až +35°C 12 měsíců. Chránit před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.