stavební chemie

Charakteristika
HYDROIZOLACE UNI–A je hydroizolační materiál nové generace. Je to stěrková asfalto-bentonitová, vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken.
Syntetická vlákna vytvářejí ve směsi flexibilní výztužnou a zpevňující nosnou vložku. Po nanesení této hmoty na podklad a po jejím vyschnutí se vytvoří pevný a pružný hydroizolační kompozitní, bezešvý povlak nahrazující běžně používané asfaltové pásy a hydroizolační fólie bez rizika špatně provedených spár.
Je určena k přímému použití.

Použití
Hydroizolace veškerých vodorovných, šikmých i svislých stavebních konstrukcí.
• Vynikající na plochých i šikmých střechách
• Vhodná pro novostavby i rekonstrukce
• Pro interiéry i exteriéry
• Izolace přímo pod dlažbu a obklady
• Dokonale se spojí s asfaltovými pásy
• Snižuje skladebnou výšku nášlapné vrstvy
• Dobrá pevnost v tahu
• Vysoká pružnost, vodotěsnost
• Odolnost proti povětrnostním vlivům, mrazuvzdorná
• Odolnost proti stárnutí ve vodě a teple
• Při aplikaci vytváří jednolitou hmotu bez nebezpečí nedokonalých spojů
• Při postupném nanášení více vrstev dojde k jejich homogennímu spojení
• Bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu

Balení: 3kg, 10kg, 30kg

HYDROIZOLACE UNI-A


PRODUKTOVÝ LIST

Název HYDROIZOLACE UNI – A
Tekutá, vodou ředitelná asfalto-bentonitová hydroizolační hmota
Vlastnosti • je 6x pevnější než běžně používané asfaltové hydroizolační pásy
• trvale pružná
• nehořlavá
• po vytvrzení je mrazuvzdorná
• zabraňuje prostupu radonu
Návod k použití Penetrace podkladu: se provádí Hydroizolací UNI-A, která se naředí vodou v poměru 1:3.
Aplikace HYDROIZOLACE UNI–A na balkony, terasy, v koupelnách a sprchových koutech
HYDROIZOLACE UNI–A umožňuje opravu balkónů a teras bez bourání původního podkladu. Při opravě se plocha očistí (případně se odstraní vydrolený beton) a penetruje se povrch včetně rohů a kolmých stěn do výšky 10cm. Po zaschnutí penetrace se aplikuje HYDROIZOLACE UNI–A v tenké vrstvě i na kolmé stěny do výšky min. 10 cm. Doba schnutí při 20°C a 60% r. v. je 24hod. Po zaschnutí se aplikuje HYDROIZOLACE UNI–A znovu ve směru kolmém k první vrstvě. Po zaschnutí druhé vrstvy je možné provést aplikaci flexibilního lepidla a pokládat dlažbu a obklady.
Aplikace HYDROIZOLACE UNI–A na vodorovné a svislé konstrukce, a střechy
Podklad pro provedení svislé a vodorovné izolace (náhrada těžkých lepenek) musí být pevný a bezprašný. Nesoudržné části starých asfaltových pásů musí být odřezány. Provede se celoplošná penetrace a po zaschnutí se aplikuje HYDROIZOLACE UNI–A v tenké vrstvě. Po zaschnutí se aplikuje HYDROIZOLACE UNI–A znovu ve směru kolmém k první vrstvě.
Pro střechy se doporučuje aplikace ve třech vrstvách každá o tloušťce 2mm. Po vyschnutí vznikne vrstva o tloušťce 1,8-2,5mm. Po zaschnutí vrstvy se doporučuje provést ochranný UV nátěr pro zvýšení životnosti hydroizolace.
Aplikace HYDROIZOLACE UNI–A při izolaci podzemních konstrukcí
Na očištěnou a napenetrovanou základovou desku se aplikuje HYDROIZOLACE UNI–A celoplošně v tenké vrstvě. Po ukončení vyzdívky se stěny omítnou a po vyzrání a očištění se penetrují kolmé i vodorovné plochy. Po zaschnuté penetrace se aplikuje HYDROIZOLACE UNI–A stěrkováním. Po zaschnutí je třeba vizuálně zkontrolovat kvalitu povrchu. Jestliže se objeví nedokonale izolovaná místa, opraví se přestěrkováním (nové vrstvy se homogenně spojí s předchozími).
V případě dlouhodobého přímého styku s vodou (např. jímky) musí vrstva vyzrát na vzduchu po době nejméně 10 dnů.
Lepení pěnového polystyrenu pomocí HYDROIZOLACE UNI- A
Po zaschnutí penetrace se nanese pouze na jednu lepenou plochu HYDROIZOLACE UNI–A ve vrstvě cca 2 mm, přiloží se polystyren a zafixuje v požadované poloze.
Technické údaje Vzhled: černá hmota
Teplota při aplikaci: +5° C až +35°C
Doba zpracovatelnosti 0,5 h – 1 h (podle teploty)
Tažnost 15%
Vodotěsnost 0 litr/m2
Změna tloušťky vrstvy po vyschnutí -40%
Doba schnutí při aplikaci 3mm 24hod
Tloušťka vrstvy po zaschnutí při aplikaci 3mm 1,8mm
Spotřeba 2 – 3kg/m2 (střechy 4kg/m2)
Balení 3kg, 10kg, 30kg
Bezpečnost Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. Při zasažení očí okamžitě opatrně vyplachujte tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Případné znečištění pokožky omyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem. Dlouhodobý styk s pokožkou a sliznicemi může způsobit mírné podráždění.
Skladování  Skladovat v uzavřených obalech při teplotě +5°C až +30°C. Skladovatelnost  minimálně 12měsíců od data výroby uvedeného na obale v originálně zabalených obalech.  Nesmí zmrznout!