stavební chemie

Charakteristika
Hydroizolace UNI-P je vysoce modifikovaná cementová směs dodávaná ve formě jemného šedého prášku.
Po smíchání se záměsovou vodou a vyzrání vytváří trvale plastický, mrazuvzdorný hydroizolační nátěr.
Mrazuvzdorná i po dobu skladování!

Použití
• hydroizolace zděných, betonových, železobetonových konstrukcí a lehčených betonů
• nad i pod úrovní terénu
• v interiéru i exteriéru
• na potěry, mazaniny, omítky
• na zdicí materiály z pálených cihel, OSB a CETRIS desky, sádrokartonové konstrukce
• pod dlažby balkónů, teras, lodžií
• pod obklady a dlažbu v koupelnách, bazénech, v nádržích na užitkovou vodu
• do skladby vytápěných podlah nad i pod topné médium
• izolace sklepních prostor a opěrných zdí

Balení: 3kg, 7kg, 20kg

HYDROIZOLACE UNI-P


PRODUKTOVÝ LIST

Název HYDROIZOLACE UNI – P
Pružná vodotěsná nátěrová hmota
Vlastnosti • vysoká přilnavost ke stavebním materiálům, oceli, plechům, mědi apod.
• použitelná na vodorovné i svislé plochy
• po vytvrzení trvale pružná
• po vytvrzení mrazuvzdorná do -35° C
• odolná chlorované vodě
• prvotřídní vodotěsnost, odolná tlakové vodě
• paropropustná
Návod k použití Podklad musí být pevný, a soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot.
Ocelové části konstrukcí musí být ošetřeny antikorozním prostředkem – např. REZOL 2000.
Nerovné povrchové praskliny musí být opraveny. Savé podklady je třeba navlhčit.
Příprava výrobku a nanášení: Do míchací nádoby se nalije voda – max 25% z množství UNI-P pro aplikaci štětcem a válečkem, pro nanášení stěrkou 20%. Za stálého míchání nízkými otáčkami se pomalu přidává UNI-P. Mícháním musí vzniknout homogenní hmota. Tuto lze (po krátkém odstátí) použít k zatmelení spár a plošnému nanášení hladítkem. Nanáší se 2 na sebe kolmé vrstvy s odstupem alespoň 12 hod mezi aplikacemi.
K utěsnění rohů, prostupů, přechodů mezi kovem a betonem apod. je nutné použít TĚSNÍCÍ PÁS. Ten se vtlačí do první vrstvy hydroizolace. Po zaschnutí se nanáší druhá vrstva hydroizolace.
Technické údaje Vzhled: jemný šedý prášek, po vytvrzení cementově šedý
Teplota při aplikaci:  +5° C až +30°C
Doba zpracovatelnosti 0,5 h – 1,5 h (podle teploty)
Tepelná odolnost ( po vytvrzení) -35°C až +70°C
Pochůzná po 12 hod.
Doba vytvrzování 24 hod
Spotřeba min. 2,5 kg/m2 pro 2 vrstvy
Poměrné prodloužení min. 3 %°
Vodotěsnost 0 litr/m2
Odolnost proti ropným látkám velmi dobrá
Balení 3kg, 7kg, 20kg
Bezpečnost Obsahuje cement portlandský, odprašky z výroby portlandského cementu.
Při manipulaci s PRÁŠKOVOU HYDROIZOLACÍ UNI-P je třeba používat ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s lékařem. Po práci je nutné omýt pokožku vodou a mýdlem a ošetřit vhodným krémem.
Upozornění Během aplikace zabraňte přímému slunečnímu záření, silnému větru a dešti. Nepřidávejte větší množství vody než je doporučené množství.
Skladování Skladovat v uzavřených obalech při teplotě +5°C až +30°C. Skladovatelnost  minimálně 12měsíců od data výroby uvedeného na obale v originálně zabalených obalech. Krátkodobým působením mrazu nedojde ke znehodnocení výrobku.