stavební chemie

Charakteristika
Penetrace ADHEZNÍ MŮSTEK je jednosložková stěrková hmota určená pro vytvoření přechodové vrstvy zejména mezi nesavými podkladními materiály/konstrukcemi a nanášenými materiály.
Lze ředit vodou.
Po vyzrání je mrazuvzdorný.

Použití
Penetrace:

  • veškerých stavebních materiálů a konstrukcí – starých, nových, nezpevněných,skleněných, umakartových lakovaných a podobných nesavých ploch
  • stěn a stropů před novými malbami a nátěry
  • podlah před aplikací opravných a vyrovnávacích tmelů, lepidel, stěrek
  • fasád před novými nátěry fasádními barvami
  • režného zdiva před realizací omítek, nátěrů, štuků
  • pod lepidla nových dlažeb a obkladů lepených na stávající dlažby a obklady v interiéru i exteriéru.

Balení: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 12 kg

PRODUKTOVÝ LIST

Název ADHEZNÍ MŮSTEK
Podkladový a zpevňující nátěr
Vlastnosti Adhezní můstek je jednosložkový, okamžitě použitelný a lehce aplikovatelný.
Neobsahuje rozpouštědla.
Zpevňuje podklad a sjednocuje jeho savost
Zvyšuje přilnavost jednotlivých následných vrstev
paropropustný
odolný
• alkalickému prostředí
• povětrnostním vlivům , mrazuvzdorný
• trvale vysoké vlhkosti prostředí (prádelny, kuchyně, třídírny zeleniny a pod)
Návod k použití Příprava podkladu – podklad musí být suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev.
Před aplikací je adhezní můstek třeba důkladně promíchat. Aplikuje se stěrkováním, válečkováním a natíráním.
Před aplikací je nutné ostatní povrchy v okolí zakrýt. Pokud dojde k nežádoucímu potřísnění, ihned povrch otřete.
Technické údaje Základ / Materiál polymerová disperze, jemný křemičitý písek
Přídržnost k podkladu min. 0,75 MPa
Hloubka průniku >5 mm
Aplikační teplota +5 / +35 °C
Doba úplného vytvrzení < 6 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti okolí
Přibližná spotřeba 0,2 – 0,4kg/m2
Maximální poměr ředění 1: 2
Balení 1kg, 3kg, 5kg, 12kg
Bezpečnost Výrobek není dle zákona o chemických látkách klasifikován jako nebezpečný. Při práci je třeba dodržovat běžná hygienická opatření, nejíst, nepít, nekouřit.  Po práci si ruce umyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.
Skladování Chraňte před mrazem. Skladujte v uzavřených obalech při teplotách +5°C až +30°C. Skladovatelnost je minimálně 12 měsíců od data výroby v originálně zabalených obalech.