stavební chemie

Charakteristika
Hloubková penetrace AKRYPEN HL je vodou ředitelná disperze na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolymeru. Obsah NANO-částic (o velikosti max 50 nm) zajišťuje vytvoření hloubkově kotvené přechodové vrstvy mezi podkladními materiály/konstrukcemi a nanášenými materiály.
Hloubkové zpevnění penetrovaného materiálu.

Použití
hloubková penetrace:
• savých stavebních materiálů a konstrukcí – starých, nových, nezpevněných
• stěn a stropů před novými malbami a nátěry
• podlah před aplikací opravných a vyrovnávacích tmelů, lepidel, stěrek
• fasád před novými nátěry fasádními barvami
• režného zdiva před realizací omítek, nátěrů, štuků
v interiéru i exteriéru

Balení: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

AKRYPEN HL

PRODUKTOVÝ LIST

Název AKRYPEN HL
Hloubková styren-akrylátová disperze
Vlastnosti • vysoká vydatnost
• při plném nasycení podkladu proniká do hloubky min 10 mm
• vytváří hloubkově kotvenou přechodovou  vrstvu(membránu)
• zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost
• zvyšuje přilnavost následně nanášených materiálů
• sjednocuje savost povrchů (penetrovaných) materiálů
• potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu
• po vytvrzení ve vodě nerozpustná, mrazuvzdorná
• paropropustná
Návod k použití Penetrace podkladu: ředění max. 3 díly vody –  takto ošetřený povrch zasychá podle teploty a vlhkosti vzduchu za 2-4 hodiny.
Lepící malta na dlaždice a obkladačky: poměr – 2 díly písku a 1 díl cementu se smíchá s potřebným množstvím disperze ředěnou vodou v poměru 1:2.
Aplikuje se stěrkováním, válečkováním, natíráním, stříkáním na suchý, čistý povrch zbavený mastnoty, prachu a nesourodých částic.
Technické údaje Sušina 12%
pH 8.5
Viskozita max. 500 MPa
Min. teplota tvorby filmu < 0 C
Velikost částic max. 50nm
Vzhled suchého filmu čirý, lepkavý
Balení 1kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg
Bezpečnost Výrobek není dle zákona o chemických látkách klasifikován jako nebezpečný. Při práci je třeba dodržovat běžná hygienická opatření, nejíst, nepít, nekouřit.  Po práci si ruce umyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.
Skladování AKRYPEN HL nesmí zmrznout. Skladujte v uzavřených obalech při teplotách +4°C až +30°C. Skladovatelnost je minimálně 12 měsíců od data výroby v originálně zabalených obalech. Nevystavujte dlouhodobému přímému slunečnímu záření.