stavební chemie

Charakteristika
AKRYPEN je univerzální, vysoce kvalitní styren-akrylátová disperze mléčného zbarvení a charakteristického zápachu.

Použití
AKRYPEN se používá jako mnohostranné pojivo ve stavebnictví, jak interiéru tak i v exteriéru. Především jako impregnace a penetrace starého zdiva a omítek, jako penetrace savých materiálů (dřevotřísky, eternitu, betonu a omítek pro nátěry), jako penetrace pod podlahářská akrylátová lepidla. Dále pak jako přísada do betonu a do polymercementových kompozic.

Balení: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

AKRYPEN


PRODUKTOVÝ LIST

Název AKRYPEN
Kvalitní styren-akrylátová disperze
Vlastnosti Zpevňuje a sjednocuje savost povrchů, zvyšuje přilnavost následujících vrstev. Je nehořlavý, zdravotně a ekologicky nezávadný, snadno odstranitelné mýdlem a vlažnou vodou. Neobsahuje rozpouštědla.
Návod k použití • aplikuje se stěrkováním, válečkováním, natíráním, stříkáním na suchý, čistý povrch zbavený mastnoty, prachu a nesourodých částic.
• ředíme max. 2 díly vody
• penetrace podkladu: disperze se ředí 3-15 díly vody v závislosti na nasákavosti podkladu, takto ošetřený povrch zasychá podle teploty a vlhkosti vzduchu za 2-4 hodiny.
• uzavírací nátěr betonu: směs se připravuje smícháním 1 dílu disperze, 10 dílů vody a 5 dílů cementu, aplikuje se na penetrovaný podklad.
• beton a cementová malta: směs se připravuje smícháním 4-10 l disperze a 100 kg cementu. Následně se přidá voda. Množství disperze se volí dle náročnosti použití.
• lepící malta na dlaždice a obkladačky, 2 díly písku a 1 díl cementu smícháme s potřebným množstvím disperze ředěnou vodou 1:2
Technické údaje Sušina 12%
pH 8.5
Viskozita max. 500 MPa
Min. teplota tvorby filmu < 0 °C
Vzhled suchého filmu čirý, lepkavý
Balení 1kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg
Bezpečnost Výrobek není dle zákona o chemických látkách klasifikován jako nebezpečný. Při práci je třeba dodržovat běžná hygienická opatření, nejíst, nepít, nekouřit.  Po práci si ruce umyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.
Skladování AKRYPEN nesmí zmrznout. Skladujte v uzavřených obalech při teplotách +4°C až +30°C. Skladovatelnost je minimálně 12 měsíců od data výroby v originálně zabalených obalech. Nevystavujte dlouhodobému přímému slunečnímu záření.