stavební chemie

Charakteristika
Uni primer je podkladový a zpevňující nátěr na staré a nové podklady jako je např. umakart, beton, emailové nátěry, dlaždice a obklady, desky z tvrdého vlákna, omítky apod. Dodává se v podobě jednosložkové tekutiny, která je ihned aplikovatelná na příslušný podklad.

Použití
• použitelný k vnitřní i venkovní aplikaci
• nátěry režného zdiva před omítkami, nátěry a štuky
• nátěry stěn a stropů před novými malbami a nátěry
• nátěry umakartových jader, neodstraněných obkladů a dlažby
• nátěry fasádních omítek před nátěry fasádními barvami v interiérech i exteriérech
• nátěry podlah pro zvýšení přilnavosti opravných a vyrovnávacích tmelů, lepidel a stěrek“

Balení: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 12 kg

Název UNI PRIMER
Podkladový a zpevňující nátěr
Vlastnosti UNI Primer je jednosložkový, okamžitě použitelný a lehce aplikovatelný
• Neobsahuje rozpouštědla
• Zpevňuje podklad a sjednocuje jeho savost
• Zvyšuje přilnavost jednotlivých následných vrstev
• Paropropustný a mrazuvzdorný
• Odolný alkalickému prostředí a povětrnostním vlivům.
Návod k použití Příprava podkladu: podklad musí být suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. Před aplikací je nutné ostatní povrchy v okolí zakrýt. Pokud dojde k nežádoucímu potřísnění, ihned povrch očistěte.
Před aplikací je UNI Primer třeba promíchat. Aplikuje se stěrkováním, válečkováním, natíráním a stříkáním.
Technické údaje Základ / Materiál polymerová disperze
Přídržnost k podkladu min. 0,75 MPa
Hloubka průniku > 5 mm
Aplikační teplota +5 °C / +35 °C
Doba úplného vytvrzení < 6 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti okolí
Přibližná spotřeba 0,2 – 0,4 kg/m2
Maximální poměr ředění 1:1
Balení 1 kg, 3 kg, 5 kg, 12 kg
Bezpečnost Výrobek není dle zákona o chemických látkách klasifikován jako nebezpečný. Při práci je třeba dodržovat běžná hygienická opatření, nejíst, nepít, nekouřit.  Po práci si ruce umyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.
Skladování Chraňte před mrazem. Skladujte v uzavřených obalech při teplotách +5 °C až +30°C. Skladovatelnost je minimálně 12 měsíců od data výroby v originálně zabalených obalech.