stavební chemie

Charakteristika
FINÁLNÍ STĚRKA je vodou ředitelná stěrka připravená k okamžitému použití. Má velmi dobrou plasticitu a přídržnost k podkladu, vysoký obsah jemných částic s příměsí kvalitních pojiv.

Použití
FINÁLNÍ STĚRKA je určena do interiéru, jako tenkovrstvá finální úprava sádrokartonových konstrukcí, omítek, betonů, cementotřískových stěn a pod.

Balení: 1,6 kg, 5 kg, 18 kg

FINÁLNÍ STĚRKA

PRODUKTOVÝ LIST

Název FINÁLNÍ STĚRKA
Vlastnosti Jde o hotový produkt ve formě pasty, který je lehce aplikovatelný, vytvrzuje se odpařením vody, po zatvrdnutí je lehce brousitelný, má vysokou odolnost proti vzniku trhlin, je přetíratelný. Neobsahuje rozpouštědla, je nehořlavý a nejedovatý.
Návod k použití Úprava podkladu – před aplikací musí být povrch suchý a vyzrálý, zbavený mastnoty, prachu a nesoudržných částic. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Jako podklad může být použit sádrokarton, jádrová omítka, cementová lepidla, beton. V případě velkých nerovností použijte na vyrovnání UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ STĚRKU. V případě hodně savého podkladu doporučujeme provést penetraci přípravkem AKRYPEN.
Konzistenci stěrky je možné před použitím upravit malým množstvím vody, které závisí na technologickém postupu, jakým bude stěrka aplikována. Nanášíme ve vrstvě 0-1mm. Broušení se provádí pomocí brusné mřížky.
Nespotřebovanou stěrku je možné uchovat několik dnů v originálním balení zalité vodou a uzavřené víkem.
Technické údaje Vzhled nestékavá pasta
Barva bílá
Aplikační teplota +5 až +35°C
Doba tuhnutí při 18°C, 55% vlhkost 4 hodiny
Balení 1,6kg, 5kg, 18kg
Bezpečnost Výrobek není dle zákona o chemických látkách klasifikován jako nebezpečný. Při práci je třeba dodržovat běžná hygienická opatření, nejíst, nepít, nekouřit.  Po práci si ruce umyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.
Skladování 12 měsíců od data výroby v originálních uzavřených obalech, v krytých, suchých a větraných prostorech při teplotě +5°C až +30°C. Chránit před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.