stavební chemie

Charakteristika
HYDROFOBNÍ NÁTĚR je jednosložkový vodou ředitelný přípravek s velmi silným hydrofobizujícím účinkem. Je antistatický tj. odpuzuje prach a jiné nečistoty ulpívající na površích staveb a také odpuzuje vodu.
Po zaschnutí zamezuje průniku vody a následnému nasycení povrchu solemi a tím zabraňuje postupné ztrátě pevnosti a soudržnosti povrchů, erozi a výkvětům. Nebrání průchodu vodních par.

Použití
Používá se k dlouhodobému finálnímu ošetření především minerálních povrchů, fasád, zdiva z cihel, na cemento-vláknité materiály, střešní krytinu, beton, pískovec, přírodní kámen i jeho imitaci popř. i dřevěných prvků.

Balení: 1 L, 5 L, 10 L

HYDROFOBNÍ NÁTĚR

PRODUKTOVÝ LIST

Název HYDROFOBNÍ NÁTĚR
Vlastnosti • nátěr odpuzující finální vodu
• proniká do pórů stavebních materiálů
• oživuje vzhled ošetřeného povrchu
• zvyšuje pevnost a odolnost otěru betonů, malt, omítek
• brání průniku vody do podkladu (chrání před deštěm)
• vysoká odolnost proti UV záření a hydrolýze
• dlouhodobá účinnost
• vodou ředitelný bez obsahu VOC
• připraven k okamžitému použití
• vhodný pro interiérové i exteriérové aplikace
• Antistatický (odpuzuje prach)
Návod k použití Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený bezprašný podklad. Před použitím se přípravek promíchá a naředí vodou v poměru 1:1 až 1:3 dle pórovitosti a savosti podkladu.
Aplikuje se ve dvou vrstvách. Po nanesení první vrstvy se nechá zasychat 3 až 6 hod., ale ne do úplného zaschnutí. Druhá vrstva se nanáší na mírně zavadlou první vrstvu a to zpravidla menším ředění např. 1:1. Neředěný přípravek se používá pro oživení vzhledu obkladů z přírodních nebo umělých kamenů (obkladových pásků). Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.
Upozornění Nelze aplikovat na mokrý, zmrzlý nebo promrzlý podklad.
Technické údaje Vzhled: mléčná kapalina
Konzistence nízkoviskózní kapalina
Aplikační teplota +5°C až +40°C, v exteriéru nepracovat v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu do úplného zaschnutí nátěru.
Ředění voda
Vydatnost 4 – 8 m2/1kg
Doba vytvrzení 12 – 24 hod (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)
Přetíratelnost přetíratelný již po mírném zaschnutí (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)
Barva po zaschnutí transparentní
Bezpečnost Hydrofobní nátěr není při správném použití zdraví nebezpečný. V souladu se všeobecnými opatřeními pro manipulaci s chemickými látkami, je třeba se vyhnout styku s pokožkou nebo očima. Doporučuje se používat při práci ochranný oděv, rukavice a brýle.
Skladování Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě +5°C až +25°C. Skladovatelnost v originálně uzavřených obalech 24měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a silným ohřevem.