stavební chemie

Charakteristika
UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ STĚRKA je víceúčelová vodou ředitelná stěrka připravená k okamžitému použití. Má vysokou plasticitu a přídržnou k podkladu, nízký obsah hrubých částic, značnou odolnost proti vzniku trhlin a prodlouženou dobu tuhnutí na vzduchu. Je připravená k okamžitému použití a určena do interiéru.

Použití
UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ STĚRKA je určena do interiéru, na povrchové úpravy bytových a průmyslových staveb. Používá se na vyrovnávání nerovností a spár v omítce a sádrokartonových konstrukcích, jako podkladová vrstva pod malby, tapety nebo jako nástroj pro dosažení konečné povrchové úpravy stěn, sádrokartonových konstrukcí jako finální vrstva. Vhodné podklady jsou beton, pórobeton, jádrové omítky, dřevotřískové a cementopískové desky, sádrokarton a další běžné stavební podklady.

Balení: 1,6kg, 5kg, 18kg

UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ STĚRKA

PRODUKTOVÝ LIST

Název UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ STĚRKA
Vlastnosti Jde o hotový produkt ve formě pasty, který je lehce aplikovatelný, vytvrzuje se odpařením vody, po zatvrdnutí je brousitelný, má vysokou odolnost proti vzniku trhlin, je přetíratelný a neobsahuje rozpouštědla. Je nehořlavý, nejedovatý, nedráždí oči ani kůži.
Návod k použití Úprava podkladu – před aplikací musí být povrch suchý a vyzrálý, zbavený mastnoty, prachu a nesoudržných částic. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Jako podklad může být použit sádrokarton, jádrová omítka, cementová lepidla, beton. V případě hodně savého podkladu doporučujeme provést penetraci přípravkem AKRYPEN. Spáry u sádrokartonových konstrukcí je vhodné zpevnit páskou na sádrokarton.
Konzistenci stěrky je možné před použitím upravit malým množstvím vody, které závisí na technologickém postupu, jakým bude stěrka aplikována. V případě větších nerovností doporučujeme aplikovat více vrstev. Stěrka pro první vrstvu by měla být hustší z důvodu přizpůsobení tvaru a tloušťky druhá by měla být řidší z důvodu lepšího uhlazení a vyrovnání. Doporučuje se ředění v rozmezí 0,2 – 0,8vody/ 10kg stěrky. Druhá vrstva stěrky může být aplikována až po zaschnutí vrstvy první. Broušení se provádí pomocí brusné mřížky.
Nespotřebovanou stěrku je možné uchovat několik dnů v originálním balení zalité vodou a uzavřené víkem.
Technické údaje Vzhled nestékavá pasta
Barva bílá
Aplikační teplota +5 až +35°C
Doba tuhnutí při 18°C, 55% vlhkosti 6 hodin
Spotřeba závislá na nerovnostech a velikosti spár
Balení 1,6kg, 5kg, 18kg
Bezpečnost Výrobek není dle zákona o chemických látkách klasifikován jako nebezpečný. Při práci je třeba dodržovat běžná hygienická opatření, nejíst, nepít, nekouřit.  Po práci si ruce umyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.
Skladování 12 měsíců od data výroby v originálních uzavřených obalech, v krytých, suchých a větraných prostorech při teplotě +5°C až +30°C. Chránit před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.