stavební chemie

Charakteristika
Supramix je plastifikační a provzdušňovací přísada do cementových a vápenných malt. Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení a zvyšuje odolnost proti mrazu a vlhkosti. Jako přísada do vápenocementových malt zcela nahradí stabilizačním a plastifikačním účinkem vápno.

Použití
Supramix je vhodný do všech druhů cementových, cementovápenných a vápenných malt na zdění, omítání a spárování. Lze jej použít pro výrobu nenosných výplňových betonů.

Balení: 1 L, 5 L, 10 L, 25 L, 210 L

SUPRAMIX

PRODUKTOVÝ LIST

Název SUPRAMIX
Plastifikační a provzdušňovací přísada
Vlastnosti • zlepšuje zpracovatelnost malt
• zvyšuje odolnost proti mrazu a vlhkosti
• má stabilizační a plastifikační účinek
• zlepšuje tepelně – izolační vlastnosti malt o 15-20 %
• snižuje případně vylučuje dávky vápna a zvětšuje objem hotové malty
• umožňuje zdění a omítání při nižších teplotách.
• snižuje možnost vzniku trhlin v omítce, nedochází k vykvétání solí
•  působí proti korozi
Návod k použití Supramix je připraven k přímému použití. Kapalina se do maltové směsi přidává současně se záměsovou vodou nebo ihned po ní.
Dávkování Obvykle 125 – 250 ml na 50 kg cementu, respektive 375 až 750 ml na každých 50kg cementu pro směsi obsahující vápno. Předávkování způsobuje snížení výsledné pevnosti.
Technické údaje Vzhled: žlutohnědá kapalina
Provzdušnění: 10 – 20 % (při doporučeném dávkování)
Vzájemná slučitelnost s cementy: všechny druhy cementů a vápna
Aktivní složky tenzidy
Aplikační teplota 0°C až +25°C
Obsah chloridů: 0
Balení 1L, 5L, 10L, 25L a 210L
Bezpečnost Supramix není při správném použití zdraví nebezpečný. V souladu se všeobecnými opatřeními pro manipulaci s chemickými látkami, je třeba se vyhnout styku s pokožkou nebo očima. Doporučuje se používat při práci ochranný oděv, rukavice a brýle.
Skladování Skladovatelnost 1 rok v originálně uzavřených obalech, v krytých prostorách. Skladovat při teplotě +5°C až +30°C. Chránit před mrazem, silným zahřátím                   a přímým slunečním zářením. Kapalinu skladovat v uzavřených obalech v krytých prostorách při teplotě +2 °C až +30 °C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. V případě zmrznutí před použitím zvolna rozmrazit a řádně promíchat. Prášek skladovat v suchu.